Skip to content Skip to footer

Projektový týždeň na Slovensku

High Tatras – Trip day

V dňoch 21. až 25. novembra 2022 sa žiaci Gymnázia Hlinská, zapojení do projektu Erasmus+ Digital Competence and eSafety (Digitálne zručnosti a bezpečnosť na internete), zúčastnili projektového týždňa na Slovensku. Program, ktorý sa realizoval na našej škole, bol tematicky zameraný na nenávistné prejavy na internete, falošné správy, ale aj bezpečné používanie internetu v súvislosti s online podvodmi a zavádzajúcou reklamou. Študenti boli zapojení do množstva interaktívnych a náučných aktivít, prezentácií či workshopov.

   Žiaci z partnerských zahraničných škôl mali možnosť navštíviť jednu z najznámejších lokalít na Slovensku - Vysoké Tatry a ochutnať typické slovenské jedlá v reštaurácii na Štrbskom Plese. Lektori zo Žilinskej univerzity si pre žiakov pripravili rôzne zaujímavé a zábavné aktivity s tematikou kritického myslenia. Program pokračoval aj mimo vyučovacích hodín, kedy zahraniční študenti mohli tráviť čas spoznávaním slovenskej kultúry.

   Aj keď týždeň nie je dlhá doba, Erasmus+ projekt umožnil vytvoriť nové kamarátstva, zlepšiť prácu v tíme, komunikáciu v cudzom jazyku a tiež kompetencie v digitálnej sfére.

Ema Uríčková, Erika Pilcová III.A

Digital Competence and e-Safety by Erasmus+

© 2024 DCeS Erasmus+. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

sk_SKSK