Skip to content Skip to footer

Project Description

Πλαίσιο
Η Ψηφιακή δεξιότητα/ικανότητα είναι είναι ζωτικής σημασίαςγια την παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας, η οποία περιλαμβάνει τη ασφαλή και κριτική χρήση του διαδικτύου, των ΤΠΕ και κάθε Τεχνολογίας που σχετίζεται με την Κοινωνία της Πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών συσκευών για επικοινωνία, ανταλλαγή πληροφοριών και συμμετοχή σε συνεργατικά διαδικτυακά δίκτυα. Τα σχολεία μας συμμετείχαν σε ένα έργο etwinning και συνειδητοποίησαν τη σημασία του θέματος. Απαιτούνται νέες ικανότητες για την αντιμετώπιση κοινωνικών αναγκών και νέων απειλών. Το GDPR, τα κοινωνικά δίκτυα, η ευαισθητοποίηση σχετικά με πιθανούς κινδύνους, η σωστή χρήση της τεχνολογίας και η σωστή στάση είναι μερικά από τα γεγονότα στα οποία πρέπει να εστιάσουμε. Μια μικρής κλίμακας έρευνα για την αξιολόγηση των αναγκών μας επικύρωσε την αναγκαιότητα του προγράμματος.
στόχοι του έργου
Αυτό το έργο, που ολοκληρώθηκε τώρα (Αύγουστος 2023), στόχευε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού και eSafety, επίτευξη υψηλού βαθμού Ψηφιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη πολιτικής ηλεκτρονικής ασφάλειας, υποστήριξη καινοτόμων/ανοιχτών παιδαγωγικών στην εκπαίδευση (Virtual LC, ICT tools, Google Τάξη, Wikis, Συνεργατική/Μάθηση από ομοτίμους). DCeS Βασικά θέματα του προγράμματος ήταν τα εξής: δικαιώματα και υποχρεώσεις σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό GDPR, Ψηφιακό αποτύπωμα, υπολογιστική νέφους, χρήση κοινωνικών δικτύων, sexting, Cyberbullying, as well as some more common: Εθισμός, πλοήγηση με ασφάλεια, κλπ
αριθμός και προφίλ των εμπλεκομένωνΠερισσότεροι από 30 μαθητές και 5 καθηγητές από κάθε σχολείο συμμετείχαν άμεσα. Ειδικές δραστηριότητες κατάρτισης και διάδοσης αφορούσαν τις σχολικές κοινότητες, ακόμη και τους γονείς, αυξάνοντας έτσι τον αντίκτυπο. Τουλάχιστον 2.000 μέλη όλων των κοινοτήτων επηρεάστηκαν άμεσα ή έμμεσα.   
περιγραφή δραστηριοτήτωνΟι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε δύο φάσεις του έργου. Σχεδίασαν και χρησιμοποίησαν μαθησιακές δραστηριότητες και σχέδια μαθημάτων για την ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ασφάλειας στο διαδίκτυο (eSafety) στο πρόγραμμα σπουδών. Κάθε σχολείο εστίαζε σε ορισμένες πτυχές του προγράμματος και θεματολογία. Πραγματοποιήθηκαν έξι ανταλλαγές (μαθησιακές και διδακτικές συναντήσεις) με μαθητές, καθεμία από τις οποίες αφορούσε διαφορετικά θέματα:
C2 Πολωνία: Έξυπνα τηλέφωνα, Πλοήγηση, εθισμός (υπερβολική χρήση κοινωνικών δικτύων, διαδικτυακά παιχνίδια και τζόγος), Ασφάλεια (ιοί, κακόβουλο λογισμικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, phishing)
C3 Ισλανδία: Cyberbullying, συναλλαγές, ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό αποτύπωμα και διαδικτυακή φήμη
C4 Ιταλία: Kahoot, Sexting, Sextortion, Προστασία προσωπικών δεδομένων, Διαχείριση πρόσβασης σε επικίνδυνο περιεχόμενο 
C5 Greece: Προγραμματισμός με Microbits, υπηρεσίες υπολογιστικής Νέφους (Cloud), Δικαιώματα και Υποχρεώσεις σχετικά με το GDPR, Phishing, Grooming
C6 Σλοβακία: Ψευδείς ειδήσεις και παραπλανητικές διαφημίσεις και απάτες, ρητορική μίσους και διαδικτυακός εξτρεμισμός/ριζοσπαστικοποίηση, πληκτρολόγηση, vlog
Γ7 Σουηδία: Επεξεργασία εικόνας/βίντεο, εφέ/επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θέματα ηθικής στο διαδίκτυο
μεθοδολογίαΤο έργο προώθησε τη διαθεματική συνεργασία, τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες προσεγγίσεις μάθησης. Πριν από κάθε συνάντηση γινόταν η κατάλληλη προετοιμασία. Συγκεντρώθηκαν ερευνητικά δεδομένα (προ-δοκιμή), με ερωτηματολόγια, στάσεις δοκιμών, προηγούμενες γνώσεις και υπάρχον επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα λήφθηκαν υπόψη και ετοιμάστηκαν σχέδια μαθημάτων. Οι εργασίες (πριν από κάθε συνάντηση) ανατέθηκαν σε μαθητές. Κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης οι μαθητές συμμετείχαν σε θεματικές δραστηριότητες (παρουσιάσεις μαθημάτων, μαθητές που διδάσκουν συμμαθητές αυξάνοντας τη δέσμευση) και τα σχέδια μαθημάτων εφαρμόστηκαν στην πράξη. Μετά από κάθε συνάντηση υπήρχαν δραστηριότητες παρακολούθησης, όπως περαιτέρω υλοποίηση σχεδίων μαθημάτων, περαιτέρω κατάρτιση, δραστηριότητες διάδοσης και αξιολόγησης. Οι μαθητές μοιράστηκαν δημόσια τη δική τους κατανόηση, προωθώντας έναν αυθεντικό διάλογο για όσα έμαθαν. Όλες οι διαδικασίες βελτιώθηκαν μέσω του στοχασμού. Το πιο σημαντικό, διεξήχθη μια δραστηριότητα μετά τη δοκιμή με την ομάδα που συμμετείχε στο pre-test (πριν από κάθε συνάντηση) προκειμένου να εξεταστεί ο άμεσος αντίκτυπος των δραστηριοτήτων και της συνάντησης στους συμμετέχοντες μαθητές (χρησιμοποιώντας λογισμικό SPSS και συσχετισμένο t -δοκιμές). Δημιουργήθηκε μια Κοινότητα Πρακτικής μεταξύ των δασκάλων, χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0.
περιγραφή αναμενόμενων αποτελεσμάτων και προϊόντων
Επομένως τα ακόλουθα προϊόντα του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί/παραδοθεί:
Ιστοσελίδα του προγράμματος (η παρούσα ιστοσελίδα)
Σχέδια μαθημάτων και καλές πρακτικές για ενσωμάτωση δραστηριοτήτων για τη βελτίωση του ψηφιακών δεξιοτήτων και την αύξηση της ασφάλειας στο διαδίκτυο (Lesson κατηγορία)
Έρευνα και σχετικά αποτελέσματα, t-tests, άρθρα και παρουσιάσεις, η επίδραση των δραστηριοτήτων και της συμμετοχής των μαθητών (Κατηγορία Research)
Παρουσιάσεις, ημερολόγια, άρθρα μαθητών, υλικό και εικόνες και βίντεο από τις συναντήσεις (Resources υποκατηγορία κάτω από κάθε συνάντηση C και Galleries)

Αυτό το πρόγραμμα βοήθησε μαθητές και καθηγητές:
Να αυξήσουν τις ψηφιακές τους ικανότητες
Να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο
Να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και τη διαδικτυακή τους φήμη
Να γνωρίζουν που, πως και πότε μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν βοήθεια
Να επιδεικνύουν και να υποστηρίζουν ηθικές και νόμιμες συμπεριφορές
αναμενόμενα μακροπρόθεσμα οφέληΚαι για τα 6 σχολεία, θεσπίστηκε μια πολιτική eSafety. Η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα σπουδών και όχι μόνο, καθιστώντας την καθημερινή πρακτική. Σχέδια μαθήματος, άρθρα, ερευνητικά συμπεράσματα, εκπαιδευτικό υλικό μπορούν να χρησιμοποιηθούν από άλλα σχολεία. Το έργο έχει προωθήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τα προϊόντα αναμένεται να ενισχύσουν και να αυξήσουν τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη.

Digital Competence and e-Safety by Erasmus+

© 2024 DCeS Erasmus+. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

elEL